UYGULAMA SÜRECİ NASILDIR

UYGULAMA SÜRECİ NASILDIR

Adım 1: Analiz ve Değerlendirme
 
Yapınızdaki sorunları sağlıklı olarak belirleyebilmek ve en uygun çözüm yöntemini bulabilmek için analiz ve değerlendirme çok önemlidir.
 
- Uzmanlarımız tarafından duvarın durumunu teşhis edilirken  farklı teknolojiler kullanılmaktadır.
- Öncelikle duvarın nem içeriği, iletkenlik veya direnç ölçümleri ile duvarınıza zarar vermeden tahribatsız bir şekilde belirlenir.
 
Analiz 1 - Numune alındıktan sonra, tuzların analizi yapılır.
- Yarı kantitatif veya fotometrik olarak belirlenir. Bu temel incelemeden sonra, MİRLİNE işleminin sorunun çözümü için tek başına kullanımın yeterli olup olmayacağına  dair bir açıklama yapılabilir.
 
Analiz 2 - Kurulumdan sonra farklı ölçüm yöntemleri kullanılır: 
- Bu amaçla, kuru ve ıslak bölgelerin farklı direncinden dolayı duvardaki nem içeriği hakkında kesin bilgi sağlayan ölçüm eksenleri duvara sabitlenir.
- Ek olarak, duvardaki nemin davranışını takip edebilmek ve düzenli aralıklarla ölçerek duvardaki nemin nasıl azaldığını görmek için ölçüm eksenleri kontrol edilir.
 
Mirline ekibi; Yapı ve yapının oturduğu zeminle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar. Zemin durumu, zemin hareketleri, zemin dayanımı ve yeraltı su seviyesi hakkında ölçümler alır. Yapının bodrumundan itibaren taşıyıcılarının röntgenini çeker. Donatılarda oluşan korozyon miktarını ve olası uygulama hatalarını, kolonlardaki beton kalitesini ve dayanım gücünü tespit eder. Temel betonu ve kolonlar içine yerleşmiş nem ve tuzların miktarlarını ölçer.
Bu bilgiler ışığında sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı için gerekli uygulama adımlarını tespit eder.
Uygulanacak sistem ve varsa ek önlemler paketleri hakkında raporlama oluşturur. 
 
- Yapının mevcut durumunun açığa çıkartılması. Zemin durumu, zemin hareketleri, yeraltı su seviyesi hakkında ölçümler yapar. Donatılarda oluşan korozyon miktarı, uygulama hataları, kolonlardaki beton kalitesi ve dayanım gücünü tespit eder.
- Yapıda nem ile ilgili görsellerin kaydedilmesi. 
- Nemin yoğun görüldüğü noktalardan ilk ölçümlerin alınması.
- Yapı projesi oluşturulması yada mevcut proje üzerinde sistemin montaj planının çizilmesi. (Oluşturulacak sistemin yerleştirileceği bölgelerin ev sahibiyle birlikte belirlenir)
- Teklifin oluşturulması ve müşteriye sunumu
- Uygulama ile ilgili kararın verilmesi.
- Müşteri ile çözüm üretilemezse para iadesi garantisi içeren sözleşmenin yapılması ve çözüm üretilemezse para iadesi garantisi verilmesi
- Nemin yoğun görüldüğü noktalardan referans nem değerlerinin alınması. (Uygulama öncesi ve sonrasını kıyaslama yapabilmek amacıyla referans noktalar Müşteri ile beraber belirlenir. )
 
Adım 2 : Sistem uygulaması
 
Mirline sisteminin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İstanbul üniversitesi raporu buraya linklenebilir. Mirline sistemi kesinlikle güvenilir ve binanızın duvarlarını kurutmayı ve kuru kalmasını garanti eder. 
 
Mirline sistemi ile beraber binanızın tamamen kuruyacağından ve kuru kalacağından emin olabilirsiniz! Binanızda nem, küf ve rutubet nedeniyle kullanamadığınız alanları yaşanabilir alan haline getirerek sizlere ek yaşam alanı kazandırır ve binanızın ömrü ve değerini artırırsınız.
 
1. Binanızın duvarlarına nem ve tuzlar süngere suyun toplanmasına  benzer şekilde duvara nüfuz eder. 
 
 
Artan nem, duvar ve zemin arasındaki doğrudan temastan kaynaklanır. Eski yapılarda kesinlikle gözüken bu durum yeni yapılarda ise maalesef yapısal kusurlar nedeniyle kilit eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Gözenekli yapı malzemeleri süngere benzer şekilde suyu emer. Zemindeki tuzlar suda çözülerek duvarın içerisine suyla beraber taşınarak  karışırlar. Yıllar geçtikçe oluşan yollar üzerinden duvarınızın içinden yüzeye doğru hareket eden  ve biriken bir tuz taşınması söz konusudur. 
 
Duvar nemi duvar yüzeyinde buharlaşır ve geride tuz kristalleri bırakır. Bu tuz kusması, sıva ve duvarın kimyasal olarak ayrışmasına neden olur ve bu durum yapı dokusunu bile tahrip edebilir (duvar korozyonu).
Bu sorunun kalıcı çözümü dışarıya kusmuş tuzun temizlenip boya yapılması değildir. Duvarın içindeki tuz yeniden dış yüzeye çıkacağı İçin bu işlemi sürekli tekrarlamak gerekir. Oysaki MİRLİNE sistemi ile duvarın içindeki tuzlar tekrar toprağa gönderilmesi sağlanarak duvarınız nem ve tuzdan arındırılır. Kalıcı kuruluk sağlanır. 
 
2. Mirline sistemi kurulduktan sonra, binanın nem ve tuzdan arındırma işlemi başlar.
 
Hasarın kesin teşhisi ve ölçüm noktalarının belirlenmesinden sonra Mirline sistemi kurulur. Duvarda birkaç dönüştürülebilir elektrot kullanılır. Bunlar, Mirline kontrol ünitesi aracılığıyla toprağa yerleştirilmiş veya mevcut elektrik sistemindeki topraklama hattı kullanılarak bir referans elektrota bağlanır.
 
Binanızın aktif tuzdan arındırılması ve nem alma işlemi, harici bir elektrik gerilimi uygulanarak çalışır. Mirline sistemi, tuz taşınmasını kontrol eden ve elektro-ozmos olarak adlandırılan bir yöntem ile kılcal sıvı taşınmasını engelleme işleminde elektrik potansiyelleri oluşturur.
 
Düzenli ölçümlerle garantili nem alma programının kontrolü sizdedir.
 
3.Mirline sistemi, nemin tekrar içeri girmesini önleyerek  sürekli bir bariyer oluşturur.
 
Başarılı bir nem alma ve tuzdan arındırma işleminden sonra, sistemimizin binada kalmaya ve çalışmaya devam etmesi gereklidir. Duvar ve zemin arasında doğal bir bariyer (potansiyel bariyer) oluştuğu için. Mirline sistemi size kalıcı kuru duvarlar garanti eder.
 
Binanın temel, kolon ve duvarlarına nüfuz etmiş kapiler nemi uzaklaştırmak için problemin kaynağını, probleme karşı kullanmak en akılcı yöntemdir.
 
Mirline sisteminin temelinde kendi geliştirdiğimiz yazılım ile tamamen akıllı bir otomasyon sistemi  bulunmaktadır. Nem ve tuz moleküllerini (hiç bir sıva ve boya benzeri inşaat çalışmasına ihtiyaç duymadan) geldiği yoldan binanın en dışına, yani temelin de çok ötesine bir daha geri gelmemek koşuluyla iter. İlk hız vermek için kullandığı ~ 2 volt enerji ile binada stres oluşturan statik elektriksel kararsızlığı da önlemiş olur. Mirline nem uzaklaştırma sistemi analiz ve değerlendirme çalışmalarından sonra binaya özel dizayn edilen ana kumanda merkezi ve sistem komponentlerini 2 saat içerisinde yapınıza monte eder. Artık koruma süresi başlamıştır.
 
Mirline nem uzaklaştırma sistemi bir yapı kimyasalı değildir. Hiçbir inşaat çalışmasına, hiçbir tadilat ve tamirata, hiçbir fiziksel izolasyona ihtiyaç duymaz. Mirline, radyo dalgası enerjisini kullanarak su moleküllerini geldiği yöne doğru itme esasına dayalı bir otomasyon sistemdir. Evin toprak alana dokunan duvarlarının yükünü, topraktaki mineralli su ile aynı yöne getirir. Aynı kutupların birbirini itmesi prensibinden hareketle betonun içine yerleşmiş nem geldiği boşluktan uzaklaştırılır. 
 
Mirline nem uzaklıştırma uygulaması ile yapınız ilk günkü düzgünlüğüne ve gücüne kavuşur.
 
2 Volt cep telefonlarında kullanılan enerjiden daha az bir enerji miktarına tekabül etmektedir
 
Adım 3: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME 
 
- 40. gün nem ölçümleri alınması ve geriye dönük kıyas yapılması. Bu ölçümlerin müşteri veya vekilin ilgisi dahilinde yapılması.
- Oluşacak güven çerçevesinde müşterinin kararı ile sistemin devamlılığını sağlayacak pin kodunun girilmesi.
- Servis anlaşmasına göre bundan sonraki kontrol ölçümlerinin ve bakım taahhütlerinin yerine getirilmesi.
 
Mirline Sistemi
 
- Yapınızın duvarlarında yükselen nemi % 100 durdurur ve geldiği yere gönderir.
- Yapınızda, beton ve demirde (donatı) kapiler nem ve mineral tuzların oluşturacağı yeni korozyonu % 100 engeller.
- Toprak altında varolan, kapiler nemde çözünmüş olarak yapıya tırmanan radyoaktif radon gazını uzaklaştırırak bu gazdan meydana gelen kanser riskini sıfırlar.
- Nemin ortaya çıkardığı mantar, küf oluşumlarını engeller, solunum yolları hastalıklarına neden olacak ortamı ortadan kaldırır, sağlıklı yaşam alanları sunar.
- Binanızın ve sizin sağlığınızı olumsuz etkileyen negatif elektriksel yükleri uzaklaştırır.
- Rutubetin yol açtığı estetik (görsel) çirkinliklerin tamamını yapınızın ömrü boyunca yok eder.
 
Yüzlerce referans ve memnun müşterileri, rakipsiz MİRLİNE teknolojisini onaylamış ve tavsiye etmiştir.