Mirline Uygulama Akışı


TAHLİL VE TEŞHİS

Zemin durumu, zemin hareketleri, yeraltı su seviyesi hakkında ölçümler yapar. Donatılarda oluşan korozyon miktarı, uygulama hataları, kolonlardaki beton kalitesi ve dayanım gücünü tespit eder.

Yapının mevcut durumunun açığa çıkartılması.

Yapıda nem ile ilgili görsellerin kaydedilmesi. (Görsellerden iyileşme aşamasında karşılaştırmalarda faydalanılması)

Nemin yoğun görüldüğü noktalardan ilk ölçümlerin alınması.

Yapı projesi oluşturulması ya da mevcut projede sistemin kağıda oturtturulması.

TEDAVİNİN TARİFLENMESİ

Teklifin oluşturulması ve müşteriye sunumu

Uygulama ile ilgili kararın verilmesi.

Müşteri ile servis sözleşmesinin yapılması.

Oluşturulacak sistemin yerleştirileceği bölgelerin ev sahibiyle birlikte belirlenmesi.

Sistem montajının uygulanması

Start verilmeden önce nemin yoğun görüldüğü noktalardan referans nem değerlerinin alınması.

Uygulama öncesi ve sonrasını kıyaslama yapabilmek amacıyla fotoğraf çekilmesi.

Sisteme start verilmesi.

TEDAVİNİN VE TAKİP SÜRECİ

Sistemin optimum çalışmasının oluşturulması için müşterinin teknik olarak aydınlatılması.

40. gün nem ölçümleri alınması ve geriye dönük kıyas yapılması. Bu ölçümlerin müşteri veya vekilin ilgisi dahilinde yapılması.

Oluşacak güven çerçevesinde müşterinin kararı ile sistemin devamlılığını sağlayacak pin kodunun girilmesi.

Servis anlaşmasına göre bundan sonraki kontrol ölçümlerinin ve bakım taahhütlerinin yerine getirilmesi.