Mirline Sistemi Nasıl Uygulanır ?

 

Adım 1:
Analiz ve Değerlendirme

Yapınızdaki sorunları sağlıklı olarak belirleyebilmek ve en uygun çözüm yöntemini bulabilmek için analiz ve değerlendirme çok önemlidir.

Mirline ekibi; Yapı ve yapının oturduğu zeminle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar. Zemin durumu, zemin hareketleri, zemin dayanımı ve yeraltı su seviyesi hakkında ölçümler alır. Yapının bodrumundan itibaren taşıyıcılarının röntgenini çeker. Donatılarda oluşan korozyon miktarını ve olası uygulama hatalarını, kolonlardaki beton kalitesini ve dayanım gücünü tespit eder.

Temel betonu ve kolonlar içine yerleşmiş nem ve tuzların miktarlarını ölçer.

Bu bilgiler ışığında sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı için gerekli uygulama adımlarını tespit eder.

Bu analiz ve değerlendirmeler sonucu yapının bundan sonraki yaşama dayanım yüzdesi belirlenmiş olur.

Çözüm; Mirline Sistemi'ni yaşama dahil etmektir.

Adım 2 :
Nem Uzaklaştırma Uygulaması

Binanın temel, kolon ve duvarlarına nüfuz etmiş kapiler nemi uzaklaştırmak için problemin kaynağını, probleme karşı kullanmak en akılcı yöntemdir.
Mirline, tamamiyle kompitürize olmuş bir sistemle, nem ve tuz moleküllerini (hiç bir sıva ve boya benzeri inşaat çalışmasına ihtiyaç duymadan) geldiği yoldan binanın en dışına, temelin de çok ötesine bir daha geri gelmemek koşuluyla iter. İlk hız vermek için kullandığı ~ 2 volt enerji ile binada stres oluşturan statik elektriksel kararsızlığı da önlemiş olur. Mirline nem uzaklaştırma sistemi analiz ve değerlendirme çalışmalarından sonra binaya özel dizayn edilen kompitürize bir sistemi 2 saat içerisinde yapınıza monte eder. Artık koruma süresi başlamıştır.

Mirline nem uzaklaştırma sistemi bir yapı kimyasalı değildir. Hiçbir inşaat çalışmasına, hiçbir tadilat ve tamirata, hiçbir fiziksel izolasyona ihtiyaç duymaz. Mirline, dalga enerjisini kullanarak su moleküllerini geldiği yöne doğru itme esasına dayalı kompitürize bir sistemdir.

Mirline nem uzaklıştırma uygulaması ile yapınız ilk günkü düzgünlüğüne ve gücüne kavuşur.

  • 2 Volt cep telefonlarında kullanılan enerjiden daha az bir enerji miktarına tekabül etmektedir

Mirline Sistemi ile;

1) Kullanılan yapılarda, yapı zemin ilişkisini, yapının statik yapısını, betonarmedeki demir miktarını ve çaplarını ölçer, yaşam alanınız için yaşanmalı mı yoksa terkedilmeli mi değerlendirmesini yapar.

2) Yapınızın duvarlarında yükselen nemi % 100 durdurur ve geldiği yere gönderir.

3) Yapınızda, beton ve demirde (donatı) kapiler nem ve mineral tuzların oluşturacağı yeni korozyonu % 100 engeller.

4) Toprak altında varolan, kapiler nemde çözünmüş olarak yapıya tırmanan radyoaktif radon gazını uzaklaştırırak bu gazdan meydana gelen kanser riskini sıfırlar.

5) Nemin ortaya çıkardığı mantar, küf oluşumlarını engeller, solunum yolları hastalıklarına neden olacak ortamı ortadan kaldırır, sağlıklı yaşam alanları sunar.

6) Binanızın ve sizin sağlığınızı olumsuz etkileyen negatif elektriksel yükleri uzaklaştırır.

7) Rutubetin yol açtığı estetik (görsel) çirkinliklerin tamamını yapınızın ömrü boyunca yok eder.