TAHLİL

a) Mecburi Olanlar
Nem Oranı Ölçümü
Tuz Oranı Ölçümü

b) Opsiyonel Olanlar
Zemin Etüdü
Statik ve Malzeme Etüdü

Depremde en büyük darbeyi yapının zemine en yakın bölgelerdeki taşıyıcılar görür. Yapılar depreme,   taşıyıcılarla karşı koymaya çalışır. Ancak, birçok ev sahibi olası bir depremde bu taşıyıcıların görevini,   dayanım gücünü ve önemini bilmemektedir. Oysa ki bir binanın yıkılması için illaki bir depremin   gerçekleşmesinin gerekmediğini biliyoruz. Zamanla, bina temelinden yükselen nemin etkisi ile oluşan   donatı ve beton korozyonu nedeniyle yapı kendi yükünü bile taşıyamaz hale gelmektedir. Bu durumda   ise ev sahiplerinin hiç beklemedikleri bir sonla karşılaşmaları ise kaçınılmazdır. Mirline ekibi, ölçüm ve   etüdlerle, ev sahiplerine yaşadıkları yapının dayanımı ve olası riskleri ile ilgili gerçekçi bilgiler sunar.  

Konusunda uzman ekip, yapının oturduğu zemin ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapar. Zemin    durumu, zemin hareketleri, zemin dayanımı ve yeraltı su seviyesi hakkında ölçümler yapar. 
Yapının bodrumundan itibaren taşıyıcılarının röntgenini çeker. Donatıların korozyon miktarını ve olası    uygulama hatalarını tespit ederek bu koro

zyon ile yapının güvenli bir yaşam alanı olup olamayacağını  sorgular. 
Kolonlardaki beton kalitesini ölçer ve dayanım gücünü tespit eder. 
Beton malzemesinde istenmeyen tuzları tespit eder ve miktarlarını belirler.
Yukarıdaki analizlerin değerlendirilmesi sonucu yapının dayanım yüzdesini oluşturur.

Bu uygulamanın neticesinde ev sahipleri oturdukları yapının hem zemini hem de taşıyıcıları ile ilgili komple bir bilgiye sahip olurlar.

SONUÇ:
Bu çalışmaların amacı, yapının mevcut durumuyla ilgili bir resim oluşturmaktır. Bu tablonun neticesinde eğer yapı, aranılan dayanıma sahipse, Mirline önlemler paketi uygulamaya konulacaktır. 
Sonuçlar, yapının dayanımının istenilen seviyenin altında olduğunu gösteriyorsa iki aşamalı bir uygulama gerçekleştirilmesi gereklidir. 
1. Yapı, dışarıdan yapılan müdahalelerle optimum dayanım gücüne kavuşabilecek durumdaysa    gerekli dayanıma kavuşmasını sağlayacak tedavi yöntemleri oluşturacaktır. Yapı, istenilen dayanım seviyesine ulaştırıldıktan sonra Mirline Önlemler Paketi uygulamaya konulacaktır.
2. Yapı, dışardan yapılan müdahalelerle optimum dayanım gücüne kavuşturulamayacak durumda ise, yapıda ikamet edenler bu konuda uyarılacak, gerekenlerin yapılması konusunda bilgilendirilecektir. Mirline Önlemler Paketi'nin bu durumda olan bir yapıya uygulanması kesinlikle sözkonusu değildir.

Teşhis

Teşhis aşaması, Mirline Sistem Sorumlularının yapınızı ziyaret ederek, incelemeler yaptığı ve aşağıdaki raporu hazırladığı bölümdür.

1.Nem Uzaklaştırma

Kapiler Nem ve Tuz
Korozyon
Mantar ve Küf
Radon Gazı

2. Tesisat İyileştirme
3. Drenaj
4. Duvar İzolasyonu
5. Nefes Alan Sıva
6. Nefes Alan Boya