mirline

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:
Mirline.com.tr internet sitesindeki tüm dokümanlar Mir Holding'in ve alt şirketlerinin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Eğer bu koşulları ihlal eden bir içerik ile karşılaşılırsa, lütfen iletişime geçiniz. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.
 
Bu web sitesi içeriğinde bulunan hiçbir şey Tescilli Markaları kullanma izni vermez. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasaktır. Aksi haldeki durumlar fikri ve sınai haklara ilişkin özel yasal düzenlemelerin, Türk Ticaret Kanunu'nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelir. Böyle bir durumun tespiti halinde Mir Holding’in ve alt şirketlerinin, kanuni haklarının korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilmesi ile maddi/manevi tazminat talep edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması hakları saklıdır.
 
Mirline.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı Mirline.com.tr web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 
İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Mir Holding’in ve alt şirketinin ve / veya Mirline.com.tr web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Mir Holding’in yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Şu kadar ki; Mirline.com.tr web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Mirline markasının, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Mirline.com.tr dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Mirline.com.tr sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Mir Holding’in ve alt şirketlerinin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.
 
Mir Holding, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
 
Mirline.com.tr web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Mir Holding tarafından garanti edilmemektedir. Kullanıcı, karşılaşabileceği her hangi bir zararın, tüm maddi manevi maliyetini üstlenmeyi kabul eder.
 
Mirline.com.tr web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Mir Holding’in ve alt şirketlerinin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
 
Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Mir Holding’in  hiç bir şekilde sorumlu değildir.
 
Bu yayın, Mir Holding’in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
 
Mirline.com.tr web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Mir Holding’e ve alt şirketlerine ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HMK Madde 193’e uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Mir Holding ve alt şirketleri tarafından beyan ve işbu Mirline.com.tr web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.