Nelere 100% Çözüm Üretir


Nem-Tuz
 • Duvarlarınızı sürekli çatlatır,
 • Boyalarınızı döker,
 • Tuz kusması oluşturur,
 • Silseniz bile geçmez.

Nem ve tuz ile oluşan sıva, boya dökülmesi (yapıdaki estetik bozukluk) size sürekli masraf çıkartır, ama üstesinden bir türlü gelemezsiniz. % 100 çözüm      istiyorsanız, Mirline size bu çözümü sunuyor. Binanıza yerleşen nem ve  tuzu bir daha geri gelmemek üzere binanızdan uzaklaştırıyor.  Kapiler nem, su moleküllerinin, yapı malzemesinin içinde yeralan kılcal kanallar boyunca tırmanmasıdır. Kapiler nemin yer altı suyunun yüksekliğine bağlı olarak dokuz metre yüksekliğe kadar tırmanabildiği görülmektedir. Bu yükseklik yapılarda yaklaşık üçüncü kata denk gelir. Negatif basınç etkisi ile oluşan kapiler nem, toprak içinde varolan rutubetin, yapı malzemesinin yapısındaki kılcal kanallar boyunca tırmanması da olarak tanımlanabilir.
Binaya tırmanan nem, bize olumsuzluklarını ilk olarak yapımızda meydana gelen sıva ve boya dökülmeleri ile gösterir. Bu görseller bize, nemin varlığını ilk olarak gözle hissetme fırsatı verir.
Ancak unutmamak gerekir ki nem; binada oluşan görsel çirkinlikleri hissettiğimiz zaman dilimine kadar binamıza, bizim hissedemediğimiz kimi zararları vermekte hatırı sayılır yol almıştır.
Üzülerek belirtmek gerekir ki, insanlarımız en çok sıva ve boya dökülmelerini dert edinerek korunma metodu aramaktadırlar. Oysa ki içlerinde en az tehlikeli olanı da bunlardır.
Yapının taşıyıcıları içerisinde bizim gözlerimizden uzak tahribatlar asıl önemsenmesi gerekenlerdir.

Korozyon

 • Binanızın demir (donatı) yapısını yavaş yavaş eritir,
 • Betona özelliğini   kaybettirir,
 • Binanız bir anda çökebilir.

Yapımız; normal günlerde basma kuvvetlerine, deprem, rüzgar gibi dış etkenlerle muhatap olduğunda ise çekme-burma kuvvetlerine maruz kalır. Basma kuvvetlerini beton karşılarken, çekme-burma kuvvetlerini beton içerisindeki demir donatı karşılar. Binaya tırmanan rutubet hem betonu hem de çeliği korozyona uğratır.  Herhangi bir yer sarsıntısı yokken bile binaların yıkılmasının sebebi, basma kuvvetlerine karşı dayanımı sağlayan betonun bu kuvvetleri karşılayamaz duruma gelmesidir. Yani beton korozyonun gerçekleşmesidir.
Konya Zümrüt Apartmanı beton korozyonu için acı bir örnektir. Bu olayda  92 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştır. Adapazarı'nda yüzlerce binanın yıkılma sebebi ise öncelikle demir korozyonudur.  Çünkü depremin salınımları sırasında binada oluşturduğu çekme-burma kuvvetlerini alması gereken demir, bu görevini ifa edememiştir. Binalar yıkılmış, yüzlerce insanımız hayatını kaybetmiştir. Mirline sistemi ile korozyona  
% 100 çözüm

Mantar Küf

 • Solunum yolu  enfeksiyonlarının,
 • Çeşitli fiziksel semptomların,
 • Alerjik hastalıkların en büyük nedenlerinden biridir.

En iyi tedavi hastalığa sebep olan nedenleri yok etmektir. Sağlınızı düşünüyor, mantar - küf ve enfeksiyonlarından kurtulmak için % 100 çözüm istiyorsanız, Mirline size bu çözümü sunuyor. Binanıza yerleşen rutubeti gidererek mantar ve küf oluşumunu
bir daha geri gelmemek
üzere engelliyor.

Radon Gazı

 • Radyoaktiftir,
 • Renksiz ve kokusuzdur,
 • Toprak içerisinde birkaç metre derinlikte bulunu

Yapılan son araştırmalarda deprem kuşağında yer alan ülkemizde radon gazı oranının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. ABD Çevre Koruma Ajansı, yılda 20.000 akciğer kanseri vakasının radon gazına bağlı olarak meydana geldiğini söylemektedir. Bu sinsi tehlikeden   % 100 korunmak  ve güven içinde uyumak istiyorsanız Mirline size bunu sağlıyor. Radon gazını yapınızdan uzaklaştırıyor.